ΦΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΣΟ ΠΡΟΣΩΠΟ,
, 2022

earrings
Sterling silver, paper, acrylics, resin
3,5cm H - 0,9mm W - 0,2mm D
ΦΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΣΟ ΠΡΟΣΩΠΟ,
, 2022

earrings
Sterling silver, paper, acrylics, resin
3,5cm H - 0,9mm W - 0,2mm D