(Dutch only) 

Maakt AI de kunstenaar overbodig, nu slimme technologieën en algoritmes de menselijke intelligentie kunnen nabootsen?

 In de zomer van 2023 gingen rekto:verso-redacteurs Arnout De Cleene en Hannelore Roth daarover in gesprek met Mathijs Tratsaert, Anneleen Swillen, Marlies De Munck en Thomas Crombez. Bekijk het debat hier


In de jaren zestig van de vorige eeuw verklaarde de Franse filosoof Roland Barthes de auteur dood. Voor de betekenis van een tekst, stelt Barthes, zijn de auteur en diens intenties irrelevant; het is aan de lezer om een tekst te interpreteren en betekenissen te genereren. In het tijdperk van artificiële intelligentie lijkt Barthes’ beroemde uitspraak aan herziening toe. Sterft de auteur opnieuw? Maakt AI de kunstenaar, en met hem veel andere creatieve beroepen, overbodig, nu slimme technologieën en algoritmes de menselijke intelligentie kunnen nabootsen? Of biedt deze omwenteling net nieuwe kansen voor kunstenaars? Op 24 juni organiseerde LUCA School of Arts een debat over die prangende vragen, in samenwerking met rekto:verso, V-Lab, PXL-MAD School of Arts en Denderland TV. 

Via https://www.rektoverso.be/artikel/luidt-ai-de-dood-van-de-kunstenaar-in-bekijk-het-tv-debat